Zespół Szkół Politechnicznych
w Głogowie

nowoczesna edukacja

Dziennik Plan lekcji
logo projektu Erasmus Povered

Projekt "Mobilnie, kompetentnie, z doświadczeniem" jest skierowany dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie. To odpowiedź szkoły na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie kierunków technicznych, którym brak praktycznego doświadczenia pracy w zespole międzynarodowym. Projekt ma pokazać ciekawe rozwiązania, metody i praktyki w zakresie kształcenia zawodowego i wymiany doświadczeń w obszarze zawodów elektryk, informatyk, mechatronik, mechanik. Prezentujemy film zrealizowany przez uczniów technikum mechanicznego.

Stałych bywalców informujemy, że adres strony zszglogow.pl zamierzamy zastąpić nowym: mechanikglogow.pl. Nowe adresy już funkcjonują.

Witaj na stronie "Mechanika"

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie jest największą i najstarszą szkołą techniczną w powiecie głogowskim, jedną z większych placówek w regionie kształcącą w zawodach związanych z lokalnym rynkiem pracy.

Oferujemy dwa szczeble kształcenia - technikum: mechaniczne, elektryczne, informatyczne, mechatroniczne oraz zasadniczą szkołę zawodową, która od roku 2017 jest określana jako szkoła branżowa. Więcej informacji na temat kierunków kształcenia znajdziesz klikając w link Dla kandydatów.

Logo Powiatu Głogowskiego Logo BIP

Dokumenty szkolne dostępne są na stronie BIP (kliknij ikonę BIP) i wybierz dział "Akty prawne"

Erasmus+

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK DO PROJEKTU PN. „NAUKA W POLSCE+PRAKTYKA W NIEMCZECH =SUKCES ZAWODOWY UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO” PROWADZONA JEST OD DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017 DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017

Autor: K.Ciborowski
poniedziałek 02.10.2017r.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - szkół prowadzonych przez Powiat Głogowski. W ramach projektu realizowane będą zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów kształcących się w zawodach wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech=Sukces Zawodowy Uczniów Szkół Powiatu Głogowskiego”

Rekrutacja prowadzona jest w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie

Zasady naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech=Sukces Zawodowy Uczniów Szkół Powiatu Głogowskiego”. Dokumenty dostępne są na stronie www.powiat.glogow.pl oraz na stronie internetowej szkóły. Udzielane wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna i jest finansowany przez Unię Europejską.
Projekty i działania


Realizujemy projekty:
Erasmus+ Niemiecki ma klasę eSzkola

Aktualności


Spotkanie dyrektorów

Inspiracje

Autor: P. Korzeń
21.02.2017r.

Dzisiaj naszą szkołę odwiedził p. Krzysztof Świerk - dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Koordynator i autor wielu projektów krajowych i międzynarodowych w zakresie kompetencji zawodowych na potrzeby rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy na płaszczyźnie szkoła-pracodawca. Od 2014 r. członek Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET. Obydwie szkoły postanowiły wymieniać się doświadzczeniami oraz wspólnie działać na rzecz uelastycznienia ścieżek zawodowych oraz rozwoju kompetencji kluczowych dla potrzeb rynku pracy.


Logo Actemium

Rozmowy z firmą Actemium

Autor: P. Korzeń
20.02.2017r.

W dniu 20.02. Zespół Szkół Politechnicznych rozpoczął rozmowy z firmą Actemium w zakresie wsparcia nauczania mechatroniki. Firma jest zainteresowana podpisaniem listu intencyjnego oraz objęciem swoim patronatem uczniów i doposażeniem pracowni mechatronicznej. Misją Actemium jest wspieranie klientów w zwiększaniu ich konkurencyjności i wydajności w przemyśle. Actemium składa się z 300 Jednostek Biznesowych w 100% dedykowanych przemysłowi. Firmy te rozlokowane są w 33 krajach na świecie

Logo Actemium
Uczniowie klasy pierwszej

Profilaktycznie przeciw przemocy.

Autor: A. Hass
20.02.2017r.

Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród młodzieży, dużym problemem, którego doświadczają młodzi ludzie w swoim środowisku jest przemoc. Zjawisko to w ostatnich latach nasiliło się, gdyż do często występujących współcześnie zachowań przemocowych zaliczyć należy także, oprócz agresji słownej czy fizycznej - cyberprzemoc. Właśnie ten problem stanowił główną tematykę spektaklu profilaktycznego, który 13 lutego mieli okazję zobaczyć uczniowie naszej szkoły. W auli szkolnej, aktorzy z Impresjatu Artystycznego „Inspiracja” z Krakowa przedstawili spektakl pt. „Wyjść poza schemat”, a następnie wygłosili prelekcję. Głównym celem programu było uświadomienie destrukcyjnego wpływu przemocy na psychikę młodych ludzi oraz ukazanie negatywnych konsekwencji przemocy i wykluczenia społecznego. Program pomimo tego, że podjął trudną problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej został dobrze odebrany przez młodych widzów, którzy byli w jego trakcie aktywizowani do refleksji oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami. Na koniec pozostaje tylko życzenie, aby tego typu przedsięwzięcia przyczyniały się do ograniczenia agresji na co dzień wśród uczniów naszej szkoły…


logo zajęć lekcje z ZUS

Lekcje z ZUS

Autor: A. Mazurek
20.02.2017r.


„Lekcje z ZUS”. Jest to pierwszy, autorski, projekt ZUS, logo projektu Lekcje z ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.
Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. U nas w szkole zajęcia odbyły się dzieki zaangazowaniu p. Agnieszki Mazurek.


Pierwszy egzamin CISCO w Mechaniku

Egzamin CISCO IT ESSENTIALS

Autor: K. Sobczak
20.02.2017r.

20 lutego 2018 r. uczniowie klasy 1i dzielnie stawili wyzwanie zagadnieniom CISCO. Po kilkumiesięcznych zmaganiach na kursie IT ESSENTIALS, wyczerpujących zaliczeniach kolejnych chapterów, groźnych spojrzeniach instruktora (z tym groźnym trochę przesadziłem) i wysłuchaniu licznych historyjek o psującym się sprzęcie komputerowym, uczniowie wreszcie mogli przystąpić do końcowego egzaminu CISCO IT ESSENTIALS – Final Exam. Wszyscy uczniowie, którzy podeszli do egzaminu – zdali, a część osiągnęła bardzo dobre wyniki (godne instruktora). Więc odbyło się bez łez i smutku. Każdy z egzaminu wyszedł zadowolony. Gratulujemy.


Akcja Mechanik dla malucha - bezpieczny Internet

Mechanik dla malucha

Autor: K. Sobczak
20.02.2017r.

„Siadamy, siadamy, bo zajęcia mamy. Powitamy dziś znów Misia, który w sieci pląsa dzisiaj” - tak rozpoczęły się zajęcia w ramach akcji Mechanik dla malucha w Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie. W zajęciach prowadzonych przez nauczyciela Mechanika (to ten duży miś na zdjęciach – Kamil Sobczak) wzięły udział 5-cio latki.


Uczniowie technikum elektrycznego w Sewilli

Głos z Sewilli :)

Autor: Uczniowie w Sewilli
19.02.2017r.

Dzisiaj odbyły się pierwsze zajęcia teoretyczne w hiszpańskiej jezuickiej szkole SAFA. Poznaliśmy naszego toutora na następne dwa tygodnie - Xaviego. Przybliżył nam niezbędne do dalszych zajęć podstawy fotowoltaiki oraz zasad bezpiecznej pracy. Zwarci i gotowi czekamy na kolejne wyzwania od naszych hiszpańskich przyjaciół.


Plakat konkursu Masters of professional English

FILMIK EDUKACYJNY I JĘZYK ANGIELKI ZAWODOWY?

Autor: E. Jaworska
16.02.2017r.

DLACZEGO NIE……. (nakręć filmik i wygraj wyjazd studyjny do Belgi;-)
Kochani mechanicy, elektrycy, informatycy i mechatronicy zapraszamy do udziału w II edycji konkursu języka angielskiego zawodowego „Masters of professional English.”
Konkurs polega na przygotowaniu w drużynach dwuosobowych filmu edukacyjnego w języku angielskim przedstawiającego specyfikę słownictwa związanego z językiem angielskim zawodowym w wykonywanym zawodzie.Przedmiotem konkursu jest filmik edukacyjny trwający 3-5 minut i przedstawiający 20-25 słówek angielskich związanych z danym zawodem („Vocational English for mechanics” lub „Professional English in IT ”etc.)Autorzy najlepszych filmików otrzymają między innymi pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe a nagrodą główną dla zdobywców pierwszego miejsca jest wyjazd studyjny do Brukseli (23-27 kwiecień 2018r.), sponsorowany przez Parlament Europejski na osobiste zaproszenie europosłanki Pani Danuty Jazłowieckiej.Termin 14 marzec 2018r., rozdanie nagród w ZSP odbędzie się 19 marca.Serdecznie zapraszamy!
P.S W razie pytań skontaktuj się z p. Ewą Jaworską lub Magdaleną Tojzą.

Regulamin konkursu
„In a nutshell.”


Napisz krótkie opowiadanie w języku angielskim i wygraj wyjazd do Brukseli!

Autor: E. Jaworska
16.02.2017r.

Napisz krótkie opowiadanie w języku angielskim i wygraj wyjazd do Brukseli! Zapraszamy do udziału w X jubileuszowej edycji konkursu na pisanie krótkiego opowiadania w języku angielskim „In a nutshell.” Konkurs polega na napisaniu krótkiego opowiadania w obrębie 250-350 słów na jeden z wyszczególnionych w regulaminie początków lub zakończeń tekstów.
Laureaci konkursu – trzy główne miejsca i dwa wyróżnienia otrzymają między innymi pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe a nagrodą główną dla zdobywcy pierwszego miejsca jest wyjazd studyjny do Brukseli (23-27 kwiecień 2018r.), sponsorowany przez Parlament Europejski na osobiste zaproszenie europosłanki Pani Danuty Jazłowieckiej. Termin nadsyłania prac 9 marzec 2018r. , rozdanie nagród 16 marca 2018r. w ZSP;-) Serdecznie zapraszamy!
P.S W razie pytań skontaktuj się z p. Ewą Jaworską lub Magdaleną Tojzą. Regulamin i karta zgłoszeniowa poniżej.


Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa
Walentynki w Mechaniku 2018

Walentynki w Mechaniku

Autor: P. Korzeń
14.02.2017r.

Typowo męska szkoła, a jednak naszym uczniom nie brakuje wrażliwości.Jak się dziś, w Walentynki okazało - wielu uczniów - to prawdziwi romantycy… Wśród nich znalazł się również prawdziwy Romeo (Kacper z kl. 1 i), który swoją szarmanckością oczarował Julię (Olę, również z klasy informatycznej) i klasy, które odwiedzili.W święto zakochanych w naszej szkole można było obejrzeć krótką inscenizację „Romea i Julii”, uczestniczyć w quizie, posłuchać miłosnych przebojów, zjeść ciasteczka-serduszka czy wysłać kartkę walentynkową do osoby, którą darzy się szczególną sympatią. W przygotowanie tego romantycznego święta, przy pomocy pań – opiekunek Samorządu Uczniowskiego, oprócz Romea i Julii, zaangażowali się w sposób szczególny uczniowie kl. II m oraz Michał R. z kl. III i. Pięknie


Uczniowie klasy pierwszej

Podsumowanie Dolnośląskiej komórkomanii

Autor: A. Matusiak
06.02.2017r.

W dniu 30 stycznia 2018r. odbyła się we Wrocławiu uroczystość podsumowująca działania realizowane w szkołach Dolnego Śląska w wyniku podpisanego w czerwcu 2017 roku porozumienia pomiędzy Dolnośląskim Kuratorem Oświaty a prezesem Fundacji DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych. Celem projektu jest przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca krwiotwórczych komórek macierzystych osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk i przedstawicielka Fundacji DKMS Agnieszka Wróblewska wręczyli certyfikaty „Szkoły z życiem” szkołom uczestniczącym w I edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII – akcji rejestracji potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych szpiku allogenicznego. Nasza szkoła - Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie uzyskała tytuł "Szkoły z Życiem" zaś koordynatorka projektu otrzymała tytuł „Pedagoga z Życiem” Dolnośląski Kurator Oświaty dziękując dyrektorom, nauczycielom i uczniom za udział w akcji #KOMÓRKOMANII stwierdził, że nie ma nic piękniejszego niż wspieranie osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan zdrowia i podarowanie cząstki siebie drugiemu człowiekowi. Spotykamy się za rok w II edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII!


Dzień bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu 6 lutego 2018: „ Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Autor: M. Przyszlakowska
06.02.2017r.

Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.


Widok na korytarz 3 piętro

Nowa przestrzeń szkolna...

Autor: ZSP w Głogowie
29.01.2017r.

Na III piętrze czeka na Was lekko odświeżona przestrzeń przy nowej klasie języka angielskiego zawodowego;-)Wszystko powstało specjalnie z myślą o Was dlatego mam nadzieję, że będziecie ją szanować i o nią dbać!


Uczniowie technikum mechanicznego w Sevilli

Koniec drugiej tury

Autor: Uczniowie w Sevilli
19.01.2017r.

II tura powoli kończy swój pobyt w pięknej Andaluzji. Był język hiszpański, zajęcia z aeronautyki, zwiedzanie i słynne tapas. A już 18 lutego kolejnych 16 elektryków leci na parktykę z zakresu energetyki solarnej! Mechanik love workshop in Spain!


Grupa uczniów technikum mechanicznego na praktykach w Sewilli

Wieści z Hiszpanii

Autor: Uczniowie z Sewilli
17.01.2017r.

W Środę, tj. 17.01.2018r. Sevilla przywitała nas idealną pogodą, jak każdy dzień zaczęliśmy od śniadania. Później szybko na autobus i na praktyki, które rozpoczęły się od wykładu z p. Carlosem na temat podwozi w statkach lotniczych. Po wykładzie poszliśmy do warsztatu, gdzie p. Paco przybliżył nam zasady działania i rozwiązania konstrukcyjne podwozi, omawiał schematy hydrauliczne, a my musieliśmy wskazać, gdzie jaka część się znajduje (p. Carlos spisał się na medal, ponieważ wszystko pokazaliśmy i wytłumaczyliśmy bezbłędnie :D ). Po praktyce wsiedliśmy do autobusu i pojechaliśmy do naszego hotelu, następnie zjedliśmy obiad i o godzinie 15:30 wyruszyliśmy na dalsze zwiedzanie Sevilli, a mianowicie weszliśmy do katedry Najświętszej Marii Panny – największej i jednej z najwspanialszych kościołów gotyckich na świecie . Później wspięliśmy się na bardzo futurystyczną budowlę - Metropol Parasol i zrobiliśmy kilka fotek (bardzo piękne widoki). Po zejściu czekały na nas w barze „Surena” zimne napoje. Następnie czas wolny i powrót na kolację. Pozdrawiamy :)


Akcja Mechanik dla senora

Noworoczna wizyta w DPS

Autor: E. Jaworska
17.01.2017r.

Po raz kolejny odwiedziliśmy zaprzyjaźnionych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głogowie. Tym razem wybraliśmy się z noworocznym kolędowaniem w ramach projektu „Mechanik dla seniora.” Po wspólnym kolędowaniu, noworocznym quzie i drobnym słodkim poczęstunku pożegnaliśmy naszych seniorów, którzy jak zwykle uraczyli Nas uśmiechem i miłym przyjęciem. Ogromne podziękowania dla klasy 2c (która już drugi rok z rzędu swoim śpiewem i zdolnościami artystycznymi skradła serca mieszkańców i pracowników DPS!) i Pana Piotra Zabagło za profesjonalne przygotowanie uczniów!


Elementy inteligentnego domu

Monitorujemy poziom CO2 w szkole

Autor: P. Korzeń
17.01.2017r.

W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu Artura Libnera i Janusza Kedziora udało się zakupić do szkoły elementy inteligentnego budynku firmy Fibaro. Dzięki integracji systemu ze stacją Netatmo, w naszym "Mechaniku" monitorujemy m.in. poziom CO2 w szkole. Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie głogowskim, a może w woj. dolnośląskim, która wykonuje takie pomiary. Oprócz tego mierzymy temperaturę w różnych miejscach szkoły, poziom hałasu i wilgotność. Być może już niedługo będziemy też w stanie uzyskać informacje o smogu w Głogowie. Inteligentne instalacje coraz mocniej wkraczają w nasze życie, przy mądrej konfiguracji potrafią zadbać nie tylko o bezpieczeństwo, ale tez o klimat, nasze finanse, czy też ograniczyć zużycie wody czy prądu.


nowa sala językowa

Nowe laboratorium językowe

Autor: P. Korzeń
17.01.2017r.

Proszę Państwa nasza dwu pomieszczeniowa pracownia języka zawodowego.Przestrzeń wykreowana przez Ewę Jaworska przy udziale uczniów i ich projektów. Laboratorium językowe zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Mechanik rules! A wszystko to by uczyć inaczej, nowocześniej w aranżacjach, które proponują uczniowie a nie Dyrektor i nauczyciele. 😋😋😋😋. Przy okazji przypominam o budżecie uczniowskim!!!


Uczniowie klasy pierwszej

Kolejny dzień praktyk

Autor: Uczniowie w Sewilli
12.01.2018r.

Piątek -to już kolejny dzień naszego pobytu w Sevilli. Jak zwykle punktualnie pojawiliśmy się na śniadanku. Następnie autobusem pojechaliśmy na zajęcia. Droga zajmuje nam ok. 50 minut. Dzisiejsze zajęcia mieliśmy z naszym ulubionym nauczycielem Carlosem. Uczyliśmy się budowy i działania układów hydraulicznych w samolotach. Po obszernych wykładach przeszliśmy do hangaru, gdzie została wytłumaczona nam budowa nietypowego samolotu, ze śmigłem zarówno z przodu, jak i z tyłu. Po długim powrocie do hotelu czekał na nas pyszny obiad i o godz. 16:00 tradycyjnie rozpoczęły się zajęcia języka hiszpańskiego. Teraz siedząc w pokojach i rozmawiając , zastanawiamy się, jak spędzić wieczór do godziny 23:00, gdyż po 23:00 obowiązuje cisza nocna.


Grupa mechaników z opiekunami na praktykach w Sevilli

Mechanicy w Sewilli

Autor: A. Kasprzak
11.01.2018r.

Dzisiejszego dnia pogoda nas zaskoczyła. Było ponuro i deszczowo podczas gdy szliśmy na praktykę. Z opinii innych ludzi słyszeliśmy, że już dawno nie było tutaj takiego deszczu. Po przybyciu na miejsce odbywania praktyk (Instituto Tecnologico Superior ADA) odbyliśmy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Po wyjściu z zajęć przywitało nas piękne hiszpańskie słońce i ciepłe powietrze . Wykorzystaliśmy pogodę w 100% i poszliśmy podziwiać uroki tego pięknego miasta, którym jest Sewilla. Zwiedziliśmy przeróżne zabytki, między innymi Plac Hiszpański i miejsce, w którym prawdopodobnie są złożone szczątki Krzysztofa Kolumba. Po pierwszym spotkaniu z Sewillą udaliśmy się do hotelu na zasłużoną kolację. Po dzisiejszym dniu wszyscy ładujemy baterie na kolejny dzień w słonecznej Hiszpanii. Więcej informacji na szkolnym facebooku.


Pracownia

Gościliśmy studenta!!!

Autor: Paweł Korzeń
12.01.2018r.

W dniu dzisiejszym w szkole gościliśmy studenta informatyki z Abu Dhali Amana Bhardaja. Wziął udział w krótkich zajęciach przeprowadzonych w pracowniach zawodowych oraz laboratorium "Solar & smart home".


Brawo Małgorzata!!!

Autor: Paweł Korzeń
09.01.2018r.

Niezwykle miło jest nam poinformować, że nasza absolwentka Małgorzata Burkiewicz zajęła II miejsce w XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych "Technik Absolwent" w specjalności technik mechatronik. Arek Kasprzyk natomiast uzyskał wyróżnienie w specjalności technik elektryk. Jesteśmy dumni z takich osiągnięć i życzymy naszym Absolwentom samych sukcesów na studiach...oczywiście technicznych!!!


Plakat, a właściwie jego fragment

Pierwsza edycja budżetu uczniowskiego

Autor: P. Korzeń
09.01.2018r.

Jeśli chcesz zmienić przestrzeń szkolną lub masz pomysł na swoją klasę, a może chcecie by w szkole pojawiło się coś co będzie służyło innym...zgłoś swoją propozycję do Budżetu Uczniowskiego. Możesz zmienić wokół siebie przestrzeń, ubarwic codzienność, wywołać radość. Po raz pierwszy w szkole Budżet Uczniowski.


Młody Lean Lider

JESTEŚMY W PÓŁFINALE!!

Autor: G. Wolska
08.01.2018r.

Uczniowie klasy 2c: Jakub Brzeskot, Kacper Gandecki, Marcin Kramarz, Rafał Maik, Karol Malinowski, Piotr Mędrek, Damian Nowogoński, Marcel Pietrzak, Kamil Wachal, Kewin Zinkiewicz przystąpili do ogólnopolskiego konkursu Młody Lean Lider edycja 2017/2018. W konkursie bierze udział 50 grup z całej Polski. W pierwszym etapie konkursu Elektro Team pod opieką trenera biznesu Pani Marzanny Gandeckiej zajął trzecie miejsce i zakwalifikował się do półfinału. GRATULACJE!!!


Szkolny Zestaw Podręczników 2017/2018

Autor: M. Przyszlakowska
wtorek 20.06.2017r.

Publikujemy link do zestawu podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017-2018.

Szkolny Zestaw Podręczników 2017-2018

Grupowe ubezpieczenia NNW

Autor: Zespół Szkół Politechnicznych
wtorek 05.09.2017r.

Link poniżej prowadzi do folderu zawierającego informacje o ofercie grupowego ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży EDU PLUS

Folder dokumentów
Loga partnerów Mechanika