Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

nowoczesna edukacja - lata tradycji


Procedury bezpieczeństwa Dziennik Rekrutacja Plan
Rekrutacja - strona dla kandydatów logo projektu Erasmus+

Wysoka jakość i europejskie standardy. Rozwój mobilności zawodowej nauczycieli Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie. Projekt nr 2019-1-PL01-KA101-062247 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Eduprojekt 2019


instrukcja

Drodzy uczniowie!!!! Proszę o przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Jeśli jesteś chory lub przeziębiony nie przychodź do szkoły. Proszę o sprawdzanie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.Ważny kontakt i bieżąca informacja:

http://psseglogow.pl

Procedury bezpieczeństwa Więcej na facebooku...

Witaj na stronie "Mechanika"

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie jest największą i najstarszą szkołą techniczną w powiecie głogowskim, jedną z większych placówek w regionie kształcącą w zawodach związanych z lokalnym rynkiem pracy.

Oferujemy dwa szczeble kształcenia - w zawodach technik: mechanik, elektryk, mechatronik, spawalnictwa, informatyk, programista oraz szkołę branżową. Więcej informacji na temat kierunków kształcenia znajdziesz klikając w link Dla kandydatów.

Aktualności
Logo Powiatu Głogowskiego Logo BIP

Dokumenty szkolne dostępne są na stronie BIP (kliknij ikonę BIP) i wybierz dział "Akty prawne"


PLAN ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W DNIU 8 WRZEŚNIA 2021 R.

 

 

CZĘŚĆ I

 

SPOTKANIE NA AULI

 

DYREKCJA, WYCHOWAWCY, PEDAGOG

 

GODZ. 16:15

1AS – TECHNIK MECHANIK, TECHNIK SPAWALNICTWA

 

1IR – TECHNIK INFORMATYK/PROGRAMISTA

GODZ. 17:15

1C – TECHNIK ELEKTRYK

 

1M – TECHNIK MECHATRONIK

GODZ. 18:15

1E – ELEKTRYK – SZKOŁA BRANŻOWA Igo STOPNIA

 

CZĘŚĆ II

 

SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI W SALACH:

 

KLASA

TYP SZKOŁY

ZAWÓD

WYCHOWAWCA

SALA

1as

TECHNIKUM

Technik mechanik,

 

Technik spawalnictwa

MICHAŁ

 

MORAWSKI

205

1c

TECHNIKUM

Technik elektryk

ARTUR

 

LIBNER

302

1ir

TECHNIKUM

Technik informatyk,

 

Technik programista

AGNIESZKA

 

CHRUSZCZ

304

1m

TECHNIKUM

Technik mechatronik

ALEKSANDRA

 

MATUSIAK

201

1e

BRANŻOWA

 

SZKOŁA I-GO STOPNIA

elektryk

WOJCIECH

 

KUBIK

103

 

 

Karta zgłoszeniowa dla informatyków i programistów

Autor: M. Kukulska
03.09.2021r.

Uczniowie informatycy i programiści mogą pobierać już KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn. „Międzynarodowa współpraca młodzieży przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wypełnioną kartę należy dostarczyć do 10.09.2021 do Pani Moniki Kukulskiej.


Uczniowie klasy pierwszej

Kiermasz używanych podręczników

Autor: M. Przyszlakowska
02.09.2021r.

Kiermasz używanych podręczników odbędzie się w dniach 08.09 - 10.09.2021 r.
W wyznaczonych dniach, w trakcie długiej przerwy, dla sprzedających i kupujących będzie udostępniona aula szkolna, gdzie będzie można sprzedać i kupić podręczniki. Zapraszamy do skorzystania z tej propozycji.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – list Ministra Edukacji i Nauki

01.09.2021r.

List ministra Przemysława Czarnka do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów
Z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Cieszymy się, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do swoich szkolnych obowiązków. Wiemy, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania w grupie rówieśniczej – napisał minister Przemysław Czarnek w liście skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów. Dodał, że wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.
W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania MEiN związane z bezpiecznym powrotem do nauki stacjonarnej. Przypomniał o dostawach środków bezpieczeństwa do szkół, wytycznych sanitarnych oraz akcji informacyjnej dotyczącej szczepień w szkołach.


Więcej

deszcz

Rozpoczęcie roku szkolnego

Autor: P. Korzeń
31.08.2021r.

Uwaga uczniowie!!! Ze względu na pogodę rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych będzie miało miejsce w auli na I piętrze o godz. 9.00. Klasy drugie, trzecie i czwarte wg przydziału z wychowawcami w salach.


List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia

23.08.2021r.

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!
Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje.
Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski.


Więcej

Baner projektu

Projekt „Międzynarodowa współpraca młodzieży przeciw wykluczeniu cyfrowemu” – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSP w Głogowie

Autor: P. Korzeń
13.08.2021r.

„Międzynarodowa współpraca młodzieży przeciw wykluczeniu cyfrowemu” to inicjatywa prowadzona w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Dla Szkoły to kolejny etap umiędzynaradawiania naszej działalności oraz budowania prestiżu o skali europejskiej.
Tak, jak zostało to zaanonsowane, w ramach projektu zrealizowane zostaną dwie mobilności, które będą miały miejsce na terenie Riwiery Olimpijskiej. Wybór Grecji jako kraju przyjmującego oraz placówki partnerskiej, szkoły Mpakogianni z siedzibą w Larisie, podyktowany był zapewnieniem jak najlepszej realizacji celów projektu związanych z jego uczestnikami, w tym zwłaszcza zwiększeniu poziomu kompetencji kluczowych. Kolebka cywilizacji europejskiej, o tak bogatej kulturze, sztuce, przyrodzie – a jednocześnie państwo członkowskie Unii Europejskiej od lat 80. ubiegłego stulecia… Nie musimy przekonywać, że mobilność przyniesie tak samo wiele korzyści merytorycznych, jak i wspomnień, które pozostaną z uczniami na całe życie.
Tematyka mobilności skoncentrowana jest wokół problemu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w internecie. Pod okiem mentorów uczniowie z Polski i Grecji będą poznawać międzynarodowe standardy w tym zakresie, dokonywać audytów witryn instytucji publicznych, by finalnie zebrać wskazania i dobre praktyki w formie broszur poradnikowo – informacyjnych w języku angielskim, które zostaną upowszechnione w sposób cyfrowy. Młodzież pracować będzie w międzynarodowych zespołach, co wzmocni oddziaływanie projektu na różnych płaszczyznach.
Całkowity czas trwania projektu przewiduje się na 12 miesięcy. W dwóch mobilnościach weźmie udział łącznie 33 uczniów z klas II i III technikum informatycznego i programistycznego. Wkrótce podamy szczegółowe informacje na temat procedury naboru do pierwszej mobilności, planowanej na jesień tego roku.


Informacja dla maturzystów

Autor: M. Kukulska
11.08.2021r.

W dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin maturalny w sesji poprawkowej. Egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki odbędzie się na AULI, egzamin pisemny z języka angielskiego w sali 201. Z godnie z procedurami przypominam, że należy:
- zgłosić się do szkoły na co najmniej 30 minut przed egzaminem,
- posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
- zabrać długopis z czarnym tuszem (czarno piszący),
- zabrać na matematykę kalkulator prosty.
Szkoła zapewnia słowniki i tablice matematyczne. Obowiązuje schludny ubiór, adekwatny do sytuacji. W razie potrzeby można mieć ze sobą butelkę z wodą. Na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk i noszenie maseczki.


UWAGA PILNE!!!

Autor: M. Kukulska
04.08.2021r.

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Głogowie prosimy o informację, czy wyrażają Państwo chęć skorzystania z możliwości dojazdu syna/córki do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 autobusem z miejsca zamieszkania do Głogowa i z powrotem. (deklaracja w załączniku).
Informacje te są niezbędne do trwających prac nad ewentualnym uruchomieniem dodatkowych linii autobusowych.
Wypełnione w WORDzie deklaracje prosimy przesłać do 6 sierpnia 2021r. na adres email szkoły: szkola@zszglogow.pl


Deklaracja

Uczniowie klasy pierwszej

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

Autor: M. Przyszlakowska
25.06.2021r.

Życząc przyjemnych i udanych wakacji Biblioteka szkolna udostępnia zestaw podręczników obowiązujących w przyszłym roku szkolnym. Link do zestawu znajduje się poniżej.


Szkolny zestaw podręczników szkolnych. Rok szkolny 2021/2022


Projekty i działania


Upowszechniamy projekty:

Loga partnerów Mechanika
KONTAKT

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

Plac Jana z Głogowa 7
67-200 Głogów
tel. 076 8341853
email szkola@zszglogow.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub e-mail: iod@odoplus.pl