Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

nowoczesna edukacja - lata tradycji


Dziennik Aktualności Plan
logo projektu Erasmus+

Szkoła realizuje projekt pn. „ Mobilność-technologia-wiedza. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie.” finansowany w ramach programu ERASMUS+ AKCJA1 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.


uczniowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po ciężkiej chorobie odszedł nasz kolega, wieloletni nauczyciel i wychowawca Włodzimierz Nowak
Tracimy Kolegę i Przyjaciela – kogoś, kogo nie da się zastąpić.
Dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy i uczniowie składają wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę 16.10.2019 o godzinie 9:30 na cmentarzu w Brzostowie.Witaj na stronie "Mechanika"

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie jest największą i najstarszą szkołą techniczną w powiecie głogowskim, jedną z większych placówek w regionie kształcącą w zawodach związanych z lokalnym rynkiem pracy.

Oferujemy dwa szczeble kształcenia - w zawodach technik: mechanik, elektryk, mechatronik, informatyk, programista oraz szkołę branżową. Więcej informacji na temat kierunków kształcenia znajdziesz klikając w link Dla kandydatów.

Aktualności
Logo Powiatu Głogowskiego Logo BIP snapchat

Dokumenty szkolne dostępne są na stronie BIP (kliknij ikonę BIP) i wybierz dział "Akty prawne"

Festiwal

Dolnośląski Festiwal Nauki 2019

Autor: A. Libner
04.10.2019r.

Tegoroczna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki rozpocznie się w naszej szkole. Jak już zapewnie niektórzy zauważyli, szkoła stroi się w festiwalowe barwy. We wtorek o godz.12.00 Inauguracja Festiwalu i pierwszy z trzech wykładów, które odbędą się w Mechaniku.


UWAGA!!!

Autor: P. Korzeń
24.09.2019r.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka


Treść listu

List Prezesa KGHM!

Autor: P. Korzeń
06.09.2019r.

KGHM to nasz strategiczny partner w kształceniu kadr dla Zagłębia Miedziowego. To firma, która wspiera MECHANIK na wielu płaszczyznach i w wielu obszarach, dlatego też Marcin Chludziński - Prezes KGHM, kieruje do Was kilka słów z okazji rozpoczęcia nauki. Ten list szczególnie kierowany jest do uczniów objętych patronatem w ramach projektu "Kompetentni w branży górniczo-hutniczej". Dziękujemy za ciepłe słowa i zapraszamy do odwiedzin!KGHM wspólnie z naszą szkołą realizuje działania w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.Projekt realizowany od 2018 roku oferuje uczniom z klas patronackich przede wszystkim pomoc merytoryczną pracowników spółki, materiały dydaktyczne oraz system praktyk, stażów i stypendiów.Efektem wprowadzenia programu jest dostosowanie obszaru edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, a w szczególności dla KGHM Polska Miedź S.A.


Treść listu

Drodzy uczniowie klas pierwszych!

Autor: M. Przyszlakowska
14.06.2018r.

Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych opublikowany Szkolny Zestaw Podręczników Szkolnych nie jest kompletny. Brak jest głównie tytułów podręczników do przedmiotów zawodowych dla klas pierwszych na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej. Będą one podane przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów we wrześniu.


Zestaw podręczników szkolnych 2019/2020

Projekty i działania


Upowszechniamy projekty:

Loga partnerów Mechanika