Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

nowoczesna edukacja - lata tradycji


Dziennik
logo projektu Erasmus+

Szkoła realizuje projekt pn. „ Mobilność-technologia-wiedza. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie.” finansowany w ramach programu ERASMUS+ AKCJA1 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.


uczniowie

Kolejna grupa uczniów rozpoczyna dwutygodniową praktykę w Hiszpanii. Tym razem informatycy. Praktyki realizowane są w ramach projektu: „ Mobilność-technologia-wiedza. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie.”Relację z przebiegu praktyk będziemy publikować w dziale Aktualności oraz na szkolnym facebooku.

Więcej na facebooku...

Witaj na stronie "Mechanika"

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie jest największą i najstarszą szkołą techniczną w powiecie głogowskim, jedną z większych placówek w regionie kształcącą w zawodach związanych z lokalnym rynkiem pracy.

Oferujemy dwa szczeble kształcenia - w zawodach technik: mechanik, elektryk, mechatronik, informatyk, programista oraz szkołę branżową. Więcej informacji na temat kierunków kształcenia znajdziesz klikając w link Dla kandydatów.


Logo Powiatu Głogowskiego Logo BIP snapchat

Dokumenty szkolne dostępne są na stronie BIP (kliknij ikonę BIP) i wybierz dział "Akty prawne"

List Prezesa KGHM!

Autor: P. Korzeń
06.09.2019r.

KGHM to nasz strategiczny partner w kształceniu kadr dla Zagłębia Miedziowego. To firma, która wspiera MECHANIK na wielu płaszczyznach i w wielu obszarach, dlatego też Marcin Chludziński - Prezes KGHM, kieruje do Was kilka słów z okazji rozpoczęcia nauki. Ten list szczególnie kierowany jest do uczniów objętych patronatem w ramach projektu "Kompetentni w branży górniczo-hutniczej". Dziękujemy za ciepłe słowa i zapraszamy do odwiedzin!KGHM wspólnie z naszą szkołą realizuje działania w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.Projekt realizowany od 2018 roku oferuje uczniom z klas patronackich przede wszystkim pomoc merytoryczną pracowników spółki, materiały dydaktyczne oraz system praktyk, stażów i stypendiów.Efektem wprowadzenia programu jest dostosowanie obszaru edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, a w szczególności dla KGHM Polska Miedź S.A.


Treść listu

Drodzy uczniowie klas pierwszych!

Autor: M. Przyszlakowska
14.06.2018r.

Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych opublikowany Szkolny Zestaw Podręczników Szkolnych nie jest kompletny. Brak jest głównie tytułów podręczników do przedmiotów zawodowych dla klas pierwszych na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej. Będą one podane przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów we wrześniu.


Zestaw podręczników szkolnych 2019/2020

Projekty i działania


Upowszechniamy projekty:

Loga partnerów Mechanika