Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Terminarz rekrutacji PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 lutego 2011 10:27

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

I

Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

podanie  musi być  wygenerowane  z elektronicznego  systemu naboru

od 1 czerwca

do  23 czerwca 2016 r.

II

Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

od 24 czerwca

do 30 czerwca 2016 r.

III

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do danego oddziału szkoły

15 lipca 2016 r.

IV

Złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

oraz  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym profilu wydanym przez lekarza medycyny pracy

do 26 lipca 2016 r.

V

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do poszczególnych szkół, po złożeniu dokumentów,

27 lipca 2016r.

VI

Ogłoszenie  naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami

od 27 lipca do

31 sierpnia 2016 r.

VII

Składanie dokumentów do szkół przeprowadzających  uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

od  27 lipca do

1 sierpnia 2016 r.

VIII

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły

29  sierpnia 2016 r.

IX

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia  liczba kandydatów

do 31 sierpnia 2016r.

Poprawiony: poniedziałek, 16 maja 2016 12:18
 

Partnerzy

Reklama
Joomla templates