Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Technik elektryk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie   
niedziela, 28 lutego 2010 20:17

 

 

 

Krótka informacja o zawodzie.

Wraz   ze   zmianami   zachodzącymi   we   współczesnym   świecie,   pojawiają   się   nowe   zawody, a znikają te,  które okazują się być mało użyteczne.  Są również  takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy technik elektryk.

Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista, człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu, dlatego też musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań i doświadczeń.


Jakie wiadomości i umiejętności nabędzie uczeń po skończeniu szkoły.

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił m.in.:

 • odczytać schematy elektryczne,
 • wykonać instalacje elektryczne,
 • zmierzyć parametry instalacji elektrycznych oraz urządzeń i maszyn,
 • zaprojektować proste układy elektryczne,

  Znalezione obrazy dla zapytania elektryka

 • posługiwać się programy komputerowymi,
 • stosować środki ochrony przeciwporażeniowej,
 • udzielić pomocy przedmedycznej,
 • porozumiewać się w językach obcych
 • pracować w grupie,
 • i wiele, wiele innych rzeczy…

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w:

 • w elektrowniach,
 • prowadzić własną działalność,
 • zakładach energetycznych,
 • zakładach przemysłu wydobywczego KHGM,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • liniach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj.:

 • KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska
 • Oraz firmy z branży elektrycznej.

W czasie zajęć korzystamy z różnych programów komputerowych.

Program ElektroSym jest narzędziem służącym do badania obwodów elektrycznych i energoelektronicznych. Program umożliwia szybkie utworzenie schematu obwodu. Uczeń ma do dyspozycji elementy, z których może składać się.  Obejmują one dwadzieścia pięć elementów jak np. rezystor, kondensator, źródło napięcia, dioda oraz pomocnicze: przewód elektryczny i węzeł.  Każdy element posiada ponadto swój zestaw parametrów, które mogą być dowolnie zmieniane.  Po przeprowadzeniu symulacji użytkownik może oglądać przebiegi czasowe dowolnych napięć, prądów, mocy a także prędkości (jeżeli obwód zawiera silnik).

- WSCAD – jest najefektywniejszym programem do projektowania instalacji elektrycznych oraz maszyn. Jego zaletą jest łatwość obsługi. System zawsze wskazuje najprostszą drogę do osiągnięcia celu podczas realizacji każdej z czynności.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe kwalifikacje.

Uczniowie klas IV technikum, mają możliwość uzyskania uprawnień SEP do 1 kV.


 

Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2016 18:31
 

Partnerzy

Reklama
Joomla templates