Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Odszedł Profesor Henryk Łebek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie   
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 20:30

Z głębokim żalem zawiadamiamy że dnia 10.04.2016 w wieku 82 lat zmarł p.Henryk Łebek wieloletni nauczyciel naszej szkoły oraz wspaniały wychowawca wielu pokoleń absolwentów. Msza Św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 13.04. o godz.14.00 w kaplicy przycmentarnej na Brzostowie.

 


 

Henryk Łebek urodził się 3 maja 1934 w Łebkach, powiat Częstochowa, województwo kieleckie. W 1953 r. po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Zabrzu, dostaje nakaz pracy w Okręgu Szkolno-Zawodowym w Poznaniu. Pierwszą pracę podejmuje w Zasadniczej Szkole Energetyczno-Elektrycznej w Poznaniu jako nauczyciel zawodu. Jednocześnie podejmuje naukę na Wyższym Kursie Techniczno-Pedagogicznym w Poznaniu o specjalności: technologia budowy maszyn, rysunek techniczny, materiałoznawstwo oraz fizyka. Kolejne szkoły, w których pracuje to w roku szkolnym: 1954/55 – Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa we Wschowie, 1955/1956 – Zasadnicza Szkoła Kolejowa w Żaganiu.

 

 

1.09 1956 rozpoczyna pracę w Zasadniczej Szkole Metalowo-Drzewnej w Głogowie, (późniejsza nazwa Zespół Szkół Zawodowych w Głogowie, popularny Mechanik), w której pozostał do końca swojej kariery zawodowej. Na emeryturę przeszedł  1.09.1990 r., ale jeszcze przez kilka lat pracował w mniejszym wymiarze godzin.

Henryk Łebek to legenda „Mechanika”. Był niekwestionowanym autorytetem dla uczniów i nauczycieli. Wykazywał szczególną troskę o dobro ucznia, będąc jednocześnie bardzo wymagającym. Bardzo dobrze wywiązywał się ze wszystkich powierzonych mu zadań. Osiągał bardzo dobre wyniki nauczania. Dużo czasu poświęcał na dodatkową pracę z uczniami słabymi. Młodzież z głównego przedmiotu nauczanego przez niego – rysunek techniczny, była bardzo dobrze przygotowana na studia i do pracy w przemyśle. Podkreślali to często przedstawiciele zakładów pracy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu  jak również absolwenci szkoły.  Jego uczniowie zajmowali punktowane miejsca w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej na szczeblu wojewódzkim. Był przykładem wzorowego wychowawcy. Człowiekiem wielu zainteresowań i pasji i potrafił zarazić tym swoich uczniów zwłaszcza podróżowaniem i fotografowaniem. Przez wiele lat sprawował opiekę nad Samorządem Uczniowskim. Przez 4 kadencje był prezesem Ogniska ZNP w szkole jak również przez taki sam okres pełnił funkcję wiceprezesa  i członka prezydium ZNP na terenie powiatu głogowskiego.

Bardzo aktywnie uczestniczył we wszystkich ważnych wydarzeniach kulturalno-historycznych na terenie miasta. Zawsze z nieodłącznym aparatem fotograficznym dokumentował z pasją i dużym zaangażowaniem

Za swoją pracę otrzymywał wyróżniające oceny pracy jak również liczne odznaczenia:

1986 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za 30-letnią szczególnie wyróżniającą się pracę pedagogiczną,

1975 – Złoty Krzyż Zasługi,

1959 – Brązowe Odznaczenie im. Janka Krasickiego,

1976 – Srebrne Odznaczenie im. Janka Krasickiego,

1971 – Złota Odznaka ZNP,

1980 – Medal zasłużony dla Oświaty Województwa Legnickiego

1985 – Brązowa Odznaka OHP,

1972 – Nagroda Zielonogórskiego Kuratora Oświaty,

1981 – Nagroda Legnickiego Kuratora Oświaty,

2006 – Honorowy Medal Miasta Głogowa,

2015 – Medal Głogowskiej Oświaty.

 

Podczas obchodów jubileuszu 60-lecia szkoły w 2006 roku w plebiscycie absolwentów został wybrany – Nauczycielem 60-lecia Mechanika.

Panie Henryku!

Dziękujemy za piękne karty historii szkoły zapisane Pana dokonaniami.


Poprawiony: czwartek, 21 kwietnia 2016 12:54
 

Partnerzy

Reklama
Joomla templates