Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Jarmark Bożonarodzeniowy w Dreźnie PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Kasprzak   
wtorek, 13 grudnia 2011 00:00

Dnia 13 grudnia 2010 r. osobowa grupa uczniów z naszej szkoły, pod opieką Pań: Aliny Stachowiak, Urszuli Gąsiorowskiej, Lucyny Musiał oraz Anety Kasprzak, zwiedzała Drezno. Uczestnicy wycieczki zaliczyli spacer po mieście, obejrzeli interesujące eksponaty i wystawy w drezdeńskim Muzeum Higieny a w drodze na bożonarodzeniowy jarmark grupa podziwiała świąteczny wystrój ulic  stolicy Saksonii. Weihnachtsmarkt, czyli jarmark bożonarodzeniowy był znakomitą okazją do zapoznania się z kulturą łużycką i jej obyczajami. Można było zobaczyć między innymi: rzemieślnicze tradycje – zabawki z drewna z regionu Rudaw, malowane tkaniny i wyroby garncarskie, wydmuchiwane ozdoby choinkowe. Wycieczka zakończyła się zakupami drobnych pamiątek i szczęśliwym powrotem do Głogowa.

 

Aneta Kasprzak

Zdjęcia

 
Forum informatyczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez P. Żelazny   
poniedziałek, 12 grudnia 2011 14:45

Forum informatyczne.

W dniu 8 grudnia  br. w naszej szkole odbyło się  Forum zawodowe branży  informatycznej.

Celem forum było przedstawienie osiągnięć zaproszonych firm z branży informatycznej oraz oczekiwań wobec przyszłych pracowników, poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy w tej branży, zwiększenie motywacji uczniów do aktywnego poszukiwania pracy oraz podniesienie umiejętności uczniów w zakresie efektywnego planowania kariery i zarządzania nią. Spotkanie przygotowali Pani Elżbieta Tatyrża, oraz Panowie Piotr Żelazny i Andrzej Waga.

Poprawiony: czwartek, 22 grudnia 2011 17:14
Więcej…
 
Konkurs "Matematyka na wesoło" PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Stachowiak   
poniedziałek, 12 grudnia 2011 10:04

IX Międzyszkolny konkurs matematyczny

„MATEMATYKA NA WESOŁO

Tegoroczny  międzyszkolny konkurs matematyczny przeszedł już do historii. Następne spotkanie entuzjastów zagadek logicznych i matematycznych odbędzie się  za rok!

 

Etap szkolny konkursu odbył się 26 października w czterech głogowskich szkołach technicznych i zawodowych: ZSZ,  ZSSiB, ZSE, ZS im. J. Wyżykowskiego. Z każdej szkoły wyłonił on trzech finalistów, którzy rywalizowali ze sobą na etapie międzyszkolnym 30.11.2010r. w auli Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych. Wzięło w nim udział 12 zwycięzców etapów szkolnych, którzy zmierzyli się z 17 zadaniami. Zadania konkursowe miały formę zagadek matematycznych i logicznych. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą  i pomysłowością.

Poprawiony: poniedziałek, 12 grudnia 2011 10:09
Więcej…
 
Dlaczego Ukraina... PDF Drukuj Email
Wpisany przez P. Korzeń   
czwartek, 08 grudnia 2011 08:32

Wiek XXI wprowadził nas w epokę szybkich zmian. Przeobrażenia geopolityczne i społeczne, jakich jesteśmy świadkami, nabrały ogólnoświatowego wymiaru. I choć procesy globalne najbardziej widoczne są w dziedzinach gospodarczej i politycznej, to jednak w coraz większym stopniu dotykają sfery kultury i codzienności. W wyniku globalizacji mamy do czynienia z tendencją do ujednolicenia wzorów kulturowych, zwłaszcza proces ten można zauważyć u młodzieży. Grozi to coraz głębszym „rozmyciem” tożsamości narodowej. Czym jest owa tożsamość narodowa i kulturowa we współczesnym świecie? Jakie jest znaczenie podmiotowości dla jednostek, grup społecznych i całych narodów? Czy dążenie do społecznego egalitaryzmu może stanowić zagrożenie dla współczesnej tożsamości grupowej? Jakie wartości historyczne mają znaczenie dla naszych uczniów?Poczucie świadomości narodowej czy tożsamości narodowej, wiążemy z poczuciem narodowej godności. I jest to czynnik jak najbardziej pozytywny. Dzieje się ,niestety, również i tak,że to poczucie godności przeradza się w megalomanię, zarozumiałość, przekonanie, że nasze wartości, nasza kultura są najważniejsze i najwspanialsze gdy porównujemy je z innymi narodami[1].Dlatego centralnym problemem nadal jest identyfikacja,  a więc pytanie,  z jaką przeszłością, teraźniejszością i przyszłością może się utożsamiać młody człowiek szukający ideałów[2] . Innymi słowy trzeba spróbować odpowiedzieć na pytanie:  czym jest i jak kształtuje się jego tożsamość? Czy my nauczyciele, możemy na nią wpłynąć, w pozytywnym tego słowa znaczeniu?Leszek Kołakowski analizując pojęcie tożsamości narodowej przyjmuje pięć kryteriów:- istnienie „ducha narodowego”, znajdującego swój wyraz w swoistych formach życia kulturalnegoi duchowego w zachowaniach zbiorowych sytuacjach kryzysu,- istnienie pamięci historycznej jako niezbędnego składnika tożsamości narodowej (wspólnota symboli, wiedza, język , dziedzictwa kultury),- antycypacja, zdolność projektowania przyszłości, zabezpieczania przyszłości ( obrona, edukacja, ochrona przyrody), perspektywność myślenia,- zdefiniowane granice terytorium,- umiejscowienie początku swojej grupy, odniesienia w czasie (legenda, historia, odpowiedzialność    za przeszłość, ochrona dobrego imienia, ochrona przeszłości)[3].Według  Ch. Taylora „współczesne narody muszą wytworzyć wspólnotową tożsamość. Jednak nie mogą się one samookreślać jedynie do swoich członków. Każdy naród zdaje sobie sprawę ,iż istnieje w przestrzeni międzynarodowej, obejmującej inne narody, które posiadają  zasadniczo tę samą rangę o godność”[4].W wyniku wyczerpania się dawnej formy identyfikacji potrzebne jest poszukiwanie nowego sposobu odnajdywania i ugruntowywania własnej tożsamości. Nieodzowna jest przy tym otwartość     i dialog międzykulturowy. Tożsamość stanowiła i nadal powinna stanowić o poczuciu własnej wartości, a zwłaszcza wartości młodego pokolenia, które za chwilę będzie proponować „Nową Europę”.

Pytania o tożsamość i wartości  uczniów oraz własne doświadczenia stały się inspiracją do wspólnego projektu edukacyjnego „Polska- Ukraina. Zrozumieć przeszłość dla przyszłości Europy”.Wraz z nauczycielami z Ukrainy podjęliśmy wspólną refleksję nad wartościami historycznymi kształtującymi społeczeństwo Europy  i w tym znaczeniu rozważyliśmy wspólne doświadczenia Polaków i  Ukraińców. Taka wspólna refleksja wydała nam się właściwym punktem wyjścia do realizacji treści naszej współpracy z partnerem, z którym wspólnie chcieliśmy odnaleźć tożsamość historyczną młodego pokolenia i zastanowić się, jak ją odkryć i pogłębić w imię prawdy i wspólnej przyszłości. Podjęliśmy temat poszukiwania tych wartości narodowych, które są ciągle niezwykle żywe dla młodych Polaków („Orlęta Lwowskie, Polski Lwów”) i Ukraińców (akcja „Wisła”, UPA, Stiepan Bandera). Tematem wiodącym  projektu miał być dialog wspólnych wartości, oraz wzajemny szacunek do historii, tradycji, kultury i języka. Opierając się na wspólnych warsztatach, zajęciach, wykładach i wycieczkach zastanawialiśmy się nad naszą rolą – nauczycieli i uczniów – w kształtowaniu społeczeństwa europejskiego, nad wkładem wartości ważnych dla Polaka i Ukraińca.

Różnice kulturowe, językowe, różne pojęcie tych samych wydarzeń nie stały się przeszkodą w tych rozważaniach, lecz wręcz przeciwnie, przyczyniły się do poszerzenia perspektyw rozumienia tej problematyki i pogłębienia tych cech, które pozytywnie wyróżniają obydwa narody, i które budują przyszłość pamiętając o przeszłości, często bardzo bolesnej zarówno dla Polaków, jak i Ukraińców. Wspólnie przeprowadziliśmy szereg działań poznawczych zmierzających do pełnego zrozumienia kontekstu historycznego, kulturowego i europejskiego, w którym nasza współpraca może nadal się rozwijać w oparciu o dialog, szacunek, ciekawość, poszanowanie odrębności.


[1] . B. Skarga, Zbiorowa tożsamość i zagrożenia z nią związane, Kultura i społeczeństwo, 1998 r., nr 3, s.3-4

[2] . L. Dyczewski, Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie, Kultura i społeczeństwo, 2000 r., nr 1 , s. 27-28

[3] . L. Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo,           K. Michalski (red.), ZNAK, Warszawa — Kraków 1995, s. 1

[4] Tamże, s. 1

 
SPEKTAKL TEATRALNO- PROFILAKTYCZNY PDF Drukuj Email
Wpisany przez K. Kozioł   
wtorek, 08 listopada 2011 11:21

W dniu 4 listopada br uczniowie klas: 1a,1c,1i,1m,1e uczestniczyli w interaktywnym spektaklu teatralno- profilaktycznym pt. "ZOMBI"zaprezentowanym przez aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury.W programie przedstawiono niezwykle groźne zagrożenia, jakie wiążą się z
eksperymentowaniem przez młodych ludzi z najnowszymi substancjami odurzającymi o nieznanym do tej pory składzie chemicznym:narkotykami, dopalaczami.Postawiono tutaj również ważne pytanie:czy świat substancji toksycznych może wiązać się z przemocą.W czasie spektaklu uczniowie mieli możliwość decydowania o losie bohaterów.Na zakończenie spektakl został uzupełniony odpowiednim komentarzem i wnioskami dokonanymi przez aktora . To przedsięwzięcie kulturalne zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień, za co wyrażamy serdeczne podziękowanie.

Krystyna Kozioł-
pedagog szkolny

Poprawiony: czwartek, 24 listopada 2011 13:33
 
Ocalić od zapomnienia... PDF Drukuj Email
Wpisany przez M. Bartak   
niedziela, 30 października 2011 18:59

Zbliżamy się do Dnia Wszystkich Świętych, czasu refleksji i zadumy, w którym przypominamy sobie naszych  zmarłych. Jednak nie o wszystkich, którzy odeszli, pamiętamy. Na głogowskim cmentarzu przy ulicy Legnickiej jest wiele zapomnianych i zaniedbanych grobów.

W tym roku uczniowie naszej Szkoły już po raz czwarty wzięli udział w zorganizowanej przez Małgorzatę Bartak akcji Porządkowania zaniedbanych grobów. W piątkowy październikowy poranek chłopcy z klasy 3a wraz z wychowawczynią, wyposażeni w niezbędne do pracy narzędzia, wyruszyli na cmentarz.

Z wielkim zaangażowaniem i dokładnością grabili liście, wyrywali chwasty, sprzątali groby, porządkowali okolice nagrobków, prostowali krzyże. Tak jak co roku nasza młodzież swoją postawą zyskała uznanie przychodzących na groby ludzi. Dzięki pomocy trzecioklasistów pewnej starszej Pani wreszcie udało się uporządkować zapomniany przez lata, bardzo zaniedbany grób, nieznanej osoby. Wiele uwagi chłopcy poświęcili grobom, często anonimowym, w których pochowane są dzieci. To smutne, że te maleńkie mogiły były w tak opłakanym stanie. Młodzież nie zapomniała również o bezimiennych mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego.

Nasi uczniowie udziałem w akcji Porządkowania Zapomnianych Grobów dają dobry przykład nam wszystkim. Próbują ocalić od zapomnienia tych, którzy odeszli. Szkoda tylko, że na groby wciąż spadają liście...

Zdjęcia

Małgorzata Bartak

Poprawiony: niedziela, 30 października 2011 20:07
 
Shalom!, czyli wymiana polsko – izraelska! PDF Drukuj Email
Wpisany przez M. Tojza   
czwartek, 27 października 2011 07:25

W dniach 11 – 17 października miała miejsce niecodzienna wymiana uczniowska koordynowana przez trójkę nauczycieli z naszej szkoły: p. Pawła Korzenia, p. Elwirę Maksymów-Michałowską oraz p. Magdalenę Tojza.  Z oddalonego o tysiące kilometrów Rishon LeZion przyleciała do Głogowa młodzież z Izraela! Gościliśmy 10 uczniów i 2 opiekunki ze szkoły średniej im. Alberta Einsteina. Młodzież izraelska zamieszkała w rodzinach swoich kolegów z ZSZ im. KEN, gdzie mogła od podszewki poznać codzienne życie w Polsce. Następnego dnia po przyjeździe dyrekcja szkoły oraz władze miasta (Starostwo Powiatowe i Prezydenta Miasta Głogowa) przywitały gości oraz ich polskich partnerów. Po spotkaniu w szkole wybraliśmy się na długi spacer ulicami i podziemiami Głogowa z p. Józefem Wilczakiem. Tego samego dnia odwiedziliśmy GCEZ, gdzie zapoznaliśmy się z praktyczną stroną nauki w naszej szkole oraz obejrzeliśmy pokaz obróbki na obrabiarce CNC. Ponadto, uczniowie obu krajów wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić Wrocław, gdzie poszukiwaliśmy krasnali, zamieszkujących wrocławski Rynek oraz odwiedziliśmy dzielnicę żydowską, która po latach zaniedbań jest obecnie w rozkwicie. Młodzież miała również okazję przeżyć niezapomnianą przygodę w byłej kopalni złota w Złotym Stoku, gdzie wybijaliśmy złotą monetę, poszukiwaliśmy złota oraz spacerowaliśmy podziemnymi korytarzami nieczynnej już kopalni. Między jedną a drugą wycieczką uczestnicy wymiany brali udział w warsztatach integracyjno – językowych prowadzonych przez koordynatorów wymiany, na których młodzież z obu krajów mogła lepiej się poznać oraz zasmakować poprawnej polszczyzny - młodzież polska uczyła młodzież izraelską łamańców językowych. Po ciężkiej pracy nad opanowaniem języka polskiego, młodzież wspólnie relaksowała się na basenie miejskim. Podsumowanie całej wymiany zostało zorganizowane przez Fundację „ Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, która była partnerem ZSZ im. KEN w wymianie, i odbyło się najpierw w siedzibie fundacji w Nowym Miasteczku, a następnie na Dendrofarmie w Dalkowie. Na podsumowanie młodzież przygotowała prezentacje multimedialne na temat każdego dnia pobytu oraz wysłuchała niesamowitej opowieści pani Ruty Burak, która ocalała z Holokaustu. W Dalkowie wszyscy podziwialiśmy uroki polskiej złotej jesieni podczas wędrówki po Wzgórzach Dalkowskich i piekliśmy kiełbaski, co sprawiło nie lada radość szczególnie młodzieży izraelskiej, która ze względu na ciepły klimat nie ma u siebie takich atrakcji. Cała wymiana nie byłaby tak niesamowita, gdyby nie 9 uczniów z naszej szkoły i 1 uczennica „wypożyczona” z IILO oraz ich rodziny, którzy dołożyli wszelkich starań, aby naszym izraelskim gościom niczego nie brakło. Uczestnicy wymiany nie tylko brali udział we wszystkich zaplanowanych działaniach, ale wykazali się niespożytą energią i kreatywnością we wspólnym organizowaniu czasu dla całej wymiany! Wynikiem wszystkich działań są wyjątkowe przyjaźnie nawiązane w tak krótkim czasie, które będziemy rozwijać podczas rewizyty w Rishon LeZion między 29 listopada a 5 grudnia tego roku!

Poprawiony: czwartek, 24 listopada 2011 13:33
 
Wycieczka do elektrowni wodnej "Leśna" PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Libner   
poniedziałek, 24 października 2011 21:47

W poniedziałek uczniowie klasy III e wzięli udział w jednodniowej wycieczce do elektrowni "Leśna"  Budowę zapory rozpoczęto w 1901 r. Większość zatrudnionych tu robotników pochodziła z Austrii i Włoch budowa trwała 4 lata. Konstrukcja usytuowana została u wylotu wąskiej doliny Kwisy powyżej miejscowości Leśna. Zapora ma 45 m wysokości (36 m ponad poziom terenu). Długość zapory w koronie to 130 m przy szerokości 8 m. Szerokość w stopie wzrasta do 38 m.

Zapora spiętrza wody Kwisy w Jezioro Leśniańskie. Zbiornik ten ma powierzchnię około 140 ha. To niezwykle ciekawe miejsce - jest to najstarsza zawodowa elektrownia wodna w Polsce!  Wyposażenie jej jest nadal oryginalne.

Mieliśmy okazję zobaczyć elektrownie od piwnic, gdzie woda poprzez system rur dostarczana jest do turbin, poprzez pomieszczenia kontrolne i rozdziału energii. Jako, ze zwiedzaliśmy elektrownie w momencie "szczytu"uczniowie mogli również zobaczyć, w jaki sposób "włączana" jest energia w system energetyczny kraju. Obserwowali również jakie procedury są w tym momencie wykonywane.

Korzystając ze sposobności odwiedziliśmy również piękny Zamek Czocha.

Zdjecia

Poprawiony: wtorek, 25 października 2011 08:59
 
Lekcja matematyki w ExploraPark PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Libner   
piątek, 21 października 2011 21:42

W dniu 17 października 2011 r. uczniowie klas pierwszych 1a, 1c i 1i wraz z opiekunami paniami: Agnieszką Chruszcz, Moniką Struzik i panem Andrzejem Wagą, uczestniczyli w interaktywnej lekcji matematyki w ExploraPark w Wałbrzychu.

Tematem spotkania były Fraktale.

W pierwszej części młodzież wysłuchała wykładu na temat fraktali oraz obejrzała prezentację ilustrującą temat lekcji. Uczniowie poznali: Krzywą Kocha, Płatek Kocha; Trójkąt Sierpińskiego, Dywan Sierpińskiego, Piramidę Sierpińskiego. Ciekawymi przykładami fraktali były również drzewo pitagorejskie i piramida pitagorejska, Kostka Mengera oraz zbiór Cantora. Na koniec prezentacji pokazano fraktale słowne: PISZĘ. PISZĘ, ŻE PISZĘ. PISZĘ, ŻE PISZĘ, ŻE PISZĘ. ……

W drugiej części uczniowie uczestniczyli w zabawach i doświadczeniach. Badali, układali, dociekali i odkrywali prawidłowości matematyczne, które mają odzwierciedlenie w wielu dziedzinach życia. Opiekunowie ExploraPark odpowiadali na pytania.

Monika Struzik

 
O Nas w "Masterze" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie   
środa, 19 października 2011 18:42

 

Międzynarodowa wymiana. Głogów dnia Środa, 12 października 2011 15:24 w TV Master.

 

Poprawiony: środa, 19 października 2011 18:44
 
III Jesienny Rajd - Po pierwsze ekologia... PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Libner   
niedziela, 16 października 2011 11:01

W dniach 11 - 13 października już po raz trzeci odbył się Jesienny Rajd - Po pierwsze ekologia... tym razem hasłem przewodnim była energia wiatru. W drodze do Międzyzdrojów pierwszym punktem programu było zwiedzenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. Spędziliśmy tam 90 minut pełnych wrażeń, zwiedziliśmy podziemne bunkry, obejrzeliśmy bron z II wojny światowej, podziwialiśmy nietoperze, które upodobały sobie bunkry na zimowe "legowiska". Kiedy już prawie "czuliśmy" morze, nasz autokar skierował się na pola, zamiast na plaże. Po pokonaniu straszniej dziurawej drogi znaleźliśmy się na farmie wiatrowej, gdzie mogliśmy podziwiać ogromne wiatraki. Dzień zakończył sie integracyjnym grillem. Dzień drugi to wyprawa do Świnoujścia, zwiedzanie latarni morskiej, Fortu Gerharda oraz samego miasta. Tradycyjnie wieczór spędziliśmy na opracowywaniu sprawozdania z naszego Rajdu. Dzień trzeci to niestety powrót z wycieczki. Jeszcze tylko krótki wypad nad morze, ostatnie fotki... i do autobusu. Wróciliśmy pełni wrażeń, z nowymi znajomościami i ogromną ilością wspomnień.

 

Zdjęcia z Rajdu

Piosenka

Poprawiony: niedziela, 16 października 2011 11:11
 
Szkoła partnerska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie   
czwartek, 13 października 2011 08:28

Link do naszej szkoły partnerskiej na Ukrainie

http://www.industria.ic.km.ua/index.html

Poprawiony: czwartek, 22 marca 2012 11:41
 
Wymiana młodzieży polsko-ukraińskiej. PDF Drukuj Email
Wpisany przez P. Korzeń   
czwartek, 13 października 2011 07:27

W dniach 29.09-04.10 grupa uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Głogowie uczestniczyła z wizytą w Kamieniecko-Podolskim Koledżu Industrialnym w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. Projekt przygotowany przez P. Korzenia, Z. Prejsa, A. Matusiak, J. Adamczyk (strona polska) i Victorię Rozhon oraz Tatianę Biletską (strona ukraińska) obejmuje wymianę młodzieży w systemie wiosna- jesień.

Uczniowie ZSZ zamieszkali w domach swoich ukraińskich rówieśników, gdzie mieli możliwość zapoznania się z życiem codziennym goszczącej rodziny, jej tradycjami, obyczajami i gościnnością. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z elektrotechniki, informatyki i ekologii. Gospodarze przygotowali bardzo bogaty program, który miał, przede wszystkim, ukazać bogactwo historii, tradycji i architektury Podola. W ramach  projektu uczniowie uczestniczylli w rekonstrukcjach historycznych, zwiedzali twierdzę kamienicką i chocimską oraz przeszli ścieżką ekologiczną w Bakocie - najpiękniejszym miejscu Ukrainy. Niezapomniane wrażenia zostawił również rejs po Dniestrze. Rewizyta grupy ukraińskiej w marcu 2012.

 

Zdjęcia

Poprawiony: czwartek, 13 października 2011 08:26
 
Dolnośląski Festiwal Nauki PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Libner   
wtorek, 27 września 2011 22:13

 

W dniach 3 - 4 października 2011 roku z Zespole Szkół Zawodowych w Głogowie odbędą się trzy spotkania w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

 

3.10.2011 godz.10.00 - 11.00

Nie trzeba być celem żeby być ofiarą - szkody zdrowotne jako uboczny skutek istnienia broni palnej.

prowadzący: lek. Jędrzej Siuta (lekarz, Wydział Lekarski, AM) lek. Robert Susło

 

3.10.2011 godz.11.00 - 12.00

Globalne zagrożenie ekologiczne

prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Czaja, dr inż. Agnieszka Becla

 

4.10.2011 godz. 09.00 - 14.00

Zastosowanie programu MTS do uczenia się programowania i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

prowadzący: mgr inż. Ryszard Dubas (ekspert systemów programowania obrabiarek CNC)


Serdecznie zapraszamy do udziału.

Poprawiony: piątek, 30 września 2011 13:16
 
Sprzątanie Świata 2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Matusiak   
poniedziałek, 19 września 2011 18:49

 

W dniu 19 września klasa 1i z opiekunami p. A. Matusiak i J. Adamczyk wzięła udział w akcji "Sprzątanie Świata". Młodzież wyposażona w odpowiedni sprzęt wyruszyła na sprzątanie terenu zielonego przy szkole oraz boiska szkolnego. Następnie poszliśmy nad Odrę i uczniowie wyzbierali śmieci, które jednocześnie były segregowane na szkło, plastik, aluminium i papier. Pogoda trochę nam nie dopisała, padał deszcz, ale to nie przeszkodziło nam w czynnym udziale w akcji prowadzonej w całej Polsce. Było to jedno z działań z zakresu aktywnej edukacji ekologicznej, celem którego było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej młodzieży oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zdjęcia

Poprawiony: środa, 11 grudnia 2013 09:42
 
Szkolenie Moodle 2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez T. Graczyk   
niedziela, 11 września 2011 19:45

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem platformy elearningowej Moodle w pracy nauczyciela zapraszam na szkolenie, które odbędzie się w piątek 16.09.2011 o godzinie 15:25 w pracowni 405. Ze względu na konieczność przygotowania stanowisk komputerowych proszę o wcześniejszą deklarację udziału w szkoleniu. Zgłoszenia można dokonać osobiście, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Poprawiony: czwartek, 22 grudnia 2011 17:15
Więcej…
 
KONKURS „BIEG PO ROZUM DO GŁOWY” PDF Drukuj Email
Wpisany przez L. Musiał   
czwartek, 16 czerwca 2011 17:58

Dnia 6 czerwca odbył się V  międzyszkolny konkurs „Bieg po rozum do głowy”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych.

W konkursie wzięło udział  pięć 3 osobowych drużyn z czterech szkół ponadgimnazjalnych w Głogowie.

Konkurs polegał na przebiegnięciu określonej trasy według mapy, na której znajdowały się punkty kontrolne. Na każdym z punktów kontrolnych zawodnicy rozwiązywali zadania a przedmiotów ścisłych. Wygrała ta drużyna, która uzyskała najkrótszy czas oraz zdobyła najwięcej punktów za rozwiązane zadania.

Nasza drużyna w składzie: Mateusz Gołuchowski 1i, Łukasz Florczak 1i oraz Bartosz Kołtowski  1m - zajęła II miejsce.

Gratulujemy!.

Poprawiony: niedziela, 08 grudnia 2013 20:26
 
III międzyszkolny konkurs "Najlepszy uczeń w zawodzie elektryk" PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Libner   
poniedziałek, 16 maja 2011 21:44

Już po raz trzeci, wraz z CKP w Legnicy, organizowany jest konkurs "Najlepszy uczeń w zawodzie elektryk" Udział w konkursie potwierdziy już trzy szkoły, czekamy na dalsze zgłoszenia. Z naszej szkoły udział wezmą uczniowie klasy III E zasadniczej szkoły zawodowej: Adrian Minichowski, Jarosław Małecki, Damian Lekki, Mateusz Szuszkiewicz i Sebastian Włodarczak. Konkurs odbywa się wg zasad, które obowiązują na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, a więc są dwa etapy: pisemny i praktyczny. Przewidujemy, że do etapu drugiego - finałowego - awansuje dwóch uczniów z każdej szkoły. Organizatorzy przygotowali, jak zwykle, atrakcyjne nagrody.

Naszym uczniom życzymy powodzenia!

Poprawiony: piątek, 26 czerwca 2015 06:25
 
Współpraca ze szkołą w Eisenhüttenstadt w Niemczech PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Czekaj   
niedziela, 15 maja 2011 20:50

Dnia 13.05.2011 p. dyrektor C. W. Czupryniak, p. B. Dzieweczyńska, p. Paweł Czekaj i p. W. Jarosz wzięli udział w uroczystościach związanych z 20 leciem szkoły oraz otwarciem nowej sali gimnastycznej w średniej szkole technicznej w Eisenhüttenstadt w Niemczech w Branderburgii - Oberstufenzentrum Gottfried Wilhelm Leibniz, z którą nasza szkoła współpracuje od 15 lat. Niemcy uświetnili otwarcie sali pokazem zdolności swoich gimnastyków wykonujących salta w powietrzu, pokazami robotów tańczących walca wiedeńskiego, przemowami ważnych osobistości, pokazem kuchni różnych krajów europejskich oraz muzikalem o Afryce wykonanym przez uczniów. Jak zwykle bardzo serdecznie nas przyjęli.

Zdjęcia

Paweł Czekaj

Poprawiony: czwartek, 19 maja 2011 11:11
 
Zdjęcia z wycieczki do Lwowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie   
piątek, 13 maja 2011 08:18

Informuję wszystkich zainteresowanych, że w Galerii II zostały udostępnione zdjęcia z wycieczki do Lwowa. Minęło już trochę czasu od tego pamiętnego wyjazdu, więc zapraszam do ponownego zakosztowania lwowskiego klimatu w wycieczkowych fotografiach. Proszę również o kontakt tych z uczestników, którzy chcieliby umieścić swoje zdjęcia w szkolnej galerii.

Zdjęcia

Poprawiony: czwartek, 02 czerwca 2011 07:09
 
Rozstrzygnięcie konkursu językowego "In a nutshell" PDF Drukuj Email
Wpisany przez E. Jaworska   
poniedziałek, 18 kwietnia 2011 16:53

Dnia 15.04. 2011r. w Auli Zespołu Szkół Zawodowych w Głogowie odbyło się rozstrzygnięcie III już edycji konkursu na pisanie krótkiego opowiadania w języku angielskim „In a nutshell”. Podobnie jak w ubiegłorocznych konkursach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie napisać ciekawe opowiadanie (w obrębie 200 – 250 słów) rozpoczynające się lub kończące na jeden z 6 podanych w regulaminie konkursu fragmentów. Celem konkursu było pobudzenie kreatywności i twórczych zdolności młodzieży, popularyzowanie sztuki pisania w języku angielskim oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych uczestników dlatego w pracach oceniany był przede wszystkim pomysł i jego realizacja. Z nadesłanych prac organizatorzy wyłoniły następujących laureatów: I miejsce zajęła Patrycja Cypryjańska z I LO, II miejsce zajął Wojciech Warych z I LO , z kolei III miejsce przypadło Jackowi Fidzińskiemu z ZSZ.  Z uwagi na bardzo wysoki poziom otrzymanych prac jury postanowiło ponadto przyznać wyróżnienia dla Krzysztofa Wójcik z ZSZ oraz Darii Skibickiej z II LO. Laureaci otrzymali ciekawe nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, które objęło konkurs swoim patronatem. Ogromne wsparcie otrzymaliśmy również od wydawnictw językowych MacMillan oraz Pearson Longman. Patronat medialny już po raz trzeci sprawował ‘Tygodnik Głogowski.’ Dziękujemy za pomoc i wsparcie dyrekcji szkoły w osobie pana Dyrektora Czesława Witolda Czupryniaka oraz wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 

 

 

 

Ewa Jaworska, Magdalena Tojza

Poprawiony: piątek, 13 maja 2011 06:24
 
XXXIV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Kraków 2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Libner   
niedziela, 17 kwietnia 2011 21:11

W dniach 31 marca - 1 kwietnia 2011 roku w Krakowie odbyła się XXXIV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły: Wiśniecki Szymon z klasy 3 c oraz Józków Tomasz i Junak Jarosław z 3 m. W Olimpiadzie tradycyjnie bierze udział bardzo duża liczba szkół z Polski, Czech, Niemiec oraz Ukrainy. Nasi uczniowie zajęci bardzo wysokie miejsca, Szymonowi zabrakło zaledwie 7 pkt, aby znaleźć się w ścisłym finale, Tomkowi i Jarkowi niewiele więcej. Zebrali doświadczenie i obiecali, że w przyszłorocznej edycji powalczą o jeszcze lepsze miejsca. W grupie elektrycznej wystartowało 83 uczniów, w grupie mechatronicznej 63.

Do olimpiady uczniów przygotowali: Pan Ryszard Siwek i Pan Wojciech Jarosz.

Zdjęcia

Poprawiony: piątek, 13 maja 2011 06:28
 
«pierwszapoprzednia21222324następnaostatnia»

Strona 21 z 24

Partnerzy

Reklama
Joomla templates