Zespół Szkół Politechnicznych
w Głogowie

innowacja i nowoczesność w kształceniu zawodowym

Dla kandydatów Terminarz rekrutacji
logo projektu Erasmus 2017

Projekty i działania


Realizujemy projekty:
Erasmus+ Niemiecki ma klasę eSzkola

Projekt „Dolnośląska e-szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Program e-Szkoła

Ewolucja szkoły na drodze do społeczeństwa bazującego na wiedzy

 

Pilotażowy program wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkołach województwa dolnośląskiego.

 

 

Nowy ciekawy program którego realizację właśnie zaczynamy. Więcej na temat samego programu można przeczytać pod adresem projektu:

http://www.dodn.wroclaw.pl/e_szkola/index.htm

Platforma edukacyjna

https://fronter.com/pl/

 

Realizacją projektu w naszej szkole kieruje Pan wicedyrektor Paweł Korzeń. Funkcję lidera i koordynatora projektu pełni Tadeusz Graczyk.

 

Podjęte zadania.

1. Zgłoszenie gotowości udziału w projekcie (rok szkolny 2007/2008).

2. Dokonanie pierwszej rejestracji z udziałem platformy e-lerningowej (26.01.2009).

3. Zgłoszenie nauczycieli na szkolenie związane z obsługą platformy ( 5.02.2009).

4. Przygotowanie ankiety "Szkolna sieć bezprzewodowa" [Dolnośląska E- Szkoła] (24.02.2009).

5. Załączenie sprawozdania księgowego (26.03.2009).

6. Konferencja w Wałbrzychu (oddelegowany A. Libner 27.04.2009).

7. Ankieta "Dane o szkole na dzień 30 kwietnia 2009 r." (06.05.2009).

8. Powołanie zespołu do konstruowania programu rozwojowego szkoły w ramach programu Dolnośląska e-Szkoła. Nadzór z ramienia dyrekcji: wicedyrektor Paweł Korzeń; lider Tadeusz Graczyk; członkowie zespołu: Artur Libner, Alina Stachowiak, Aleksandra Matusiak, Agnieszka Czupryniak, Magdalena Tojza (08.06.2009 r.).

9. Przekazanie dokumentu programu rozwoju szkoły w ramach projektu (26.06.2009).

10. Szkoła przyjęta do udziału w projekcie (01.09.2009).

11. Podjęcie kroków w celu uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu dla radiowej sieci komputerowej (październik).

12. Zgłoszenie nauczycieli do odbycia pierwszych szkoleń w ramach realizacji projektu: T. Graczyk, P. Korzeń, M. Tojza, A. Matusiak (15.11.2009).

13. Ponawiamy zgłoszenie nauczycieli do udziału w szkoleniach w ramach programu e-szkoła (17.11.2010r.) Więcej informacji o szkoleniach udostępniono na stronie www.szkolenianauczycieli.pl Szkolenia odbyły się w grudniu 2010r.

14. W dniach 18 i 19 kwietnia 2011 odbyła się w Jeleniej Górze dwudniowa konferencja dla liderów e-szkoły. Tematem konferencji było "Przygotowanie zasobów edukacyjnych na potrzeby e-learningu". Udział w szkoleniu - T. Graczyk.

15. W dniach 5 i 6 maja 2011r. odbędzie się podobna konferencja dla nauczycieli e-szkoły. Temat jak wyżej. Udział w szkoleniu - A. Matusiak.

16. Na zebraniu 22.11.2011r. dyrektor wyznaczył T. Graczyka do pełnienia funkcji koordynatora projektu Dolnośląska e-szkoła. Funkcję tę będzie łączył z funkcją lidera projektu. A. Mucha został wyznaczony na opiekuna sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach projektu.

17. Marzec 2012 dostarczenie sprzętu komputerowego przewidzianego w projekcie.

18. Szkolenie dotyczące wykorzystania platformy Fronter w ramach realizacji projektu odbyło się 14.05.2012 w Głogowskim GCEZI-e. W szkoleniu uczestniczyli dyrektor C. W. Czupryniak oraz T. Graczyk.

19. Szkolenie w Legnickim DODN dla administratorów platformy FRONTER odbyło się 20,05,2012. Dalsze szkolenia będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem narzędzi platformy. Uczestniczył T. Graczyk.

20. Szkolenie online dotyczące administrowania odbyło się 04.06.2012r. (uczestniczył T. Graczyk).

21. Szkolenie online dotyczące administrowania platformą Fronter 11.06.2012r. (uczestniczył T. Graczyk).

22. Szkolenie online dotyczące administrowaniem platformą 18.06.2012r. (uczestniczył T. Graczyk).

23. Aktualizacja i rejestracja oprogramowania tabletów dziennika elektronicznego  20.06.2012r.

24. Aktualizacja oprogramowania tabletów 03.09.2012r.

25. Szkolenie nauczycieli w zakresie obsługi platformy FRONTER odbyło się 24.10.2012r. Prowadzący - T. Graczyk.

26. Kolejne szkolenie dotyczące wykorzystania platformy e-learningowej FRONTER odbyło się 07.11.2012 r. Prowadzący T. Graczyk.

27. Dnia 03.12.2012 r. odbyła się Konferencja pt. „Innow@cyjna Szkoła - Dolnośląska e-szkoła”w zakresie innowacji i technologii (uczestniczył T. Graczyk).

28. Dnia 18 września 2013 w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych odbyła się długo oczekiwana konferencja „Dolnośląska Platforma Edukacyjna – platformą wymiany doświadczeń” zorganizowana przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Realizatorem merytorycznym był Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (uczestniczył T. Graczyk).

 

 

 

Przydatne linki:

1. Mały słownik e-lerningu.

2. Cechy platformy.

3. Możliwe zastosowania.